TOP NEWS

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Πάρτε μια γεύση περί Ισότητας των Φύλων στην χώρα μας...η οποία έχει Πάει Περίπατο

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΓΟΝΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ανδρική κακοποίηση

Σας ΕΡΩΤΩ...ως Πατέρας, Άνδρας και Φορολογούμενος


Σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών που ιδρύθηκε με το άρθρο 27 του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α), ως αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία, που υπάγεται στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης και που η Σύσταση, ο Σκοπός & Αντικείμενο της είναι:"ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.Η Γ.Γ.Ι.Φ αποτελεί αυτοτελή Δημόσια Υπηρεσία και είναι αρμόδια για την προώθηση και πραγματοποίηση της νομικής και ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής." (βλ. http://www.isotita.gr/index.php/docs/c14/)


1) Γιατί στο επίσημο site (http://www.isotita.gr) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, ΔΕΝ υπάρχει απολύτως  Κ Α Μ Ι Α Ανδρική Οργάνωση που μπορεί κάποιος άνδρας να απευθυνθεί ? 
Αντιθέτως με την πολυπληθής Λίστα των Γυναικείων Οργανώσεων που παρατίθενται στο συγκεκριμένο site.

2) Γιατί στο  Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013 (http://www.isotita.gr/var/uploads/HOME%20PAGE/ETHNIKO%20PROGRAMMA_MAY-2011.pdf),  Δ Ε Ν αναφέρεται πουθενά ούτε ένα αναγκαίο μέτρο που πρέπει να λάβει η Πολιτεία για την βία που υφίστανται οι άνδρες από τις γυναίκες, μιας και όπως αναφέρεται στο παραπάνω Εθνικό Πρόγραμμα:
"Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και βασικό στόχο κάθε σύγχρονης δημοκρατικής χώρας. Όραμά μας είναι μια κοινωνία στην οποία άνδρες και γυναίκες μοιράζονται εξίσου τα αγαθά, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, στην εργασία, στην πολιτική, στην εξουσία, στον ελεύθερο χρόνο, στη φροντίδα, στην οικογένεια και στην προσωπική ζωή. Μια κοινωνία όπου άνδρες και γυναίκες αποφασίζουν τι θα σπουδάσουν, με τι θα απασχοληθούν, πόσα παιδιά θα κάνουν, αν θα ασχοληθούν με τα κοινά, χωρίς το βάρος των στερεοτύπων του φύλου που προδιαγράφει επαγγέλματα, αμοιβές, καθήκοντα και απολαβές, αλλά και ολόκληρη τη δραστηριότητα της καθημερινής ζωής. , είτε αυτοί είναι μονογονείς, είτε σε διάσταση είτε χωρισμένοι"

Που είναι λοιπόν η "Ισότητα" των Φύλων ? 
Δεν ισχύει για τους Άντρες ?3) Γιατί δεν προτείνεται ΠΟΥΘΕΝΑ στο παραπάνω Πρόγραμμα ως προς την βία στην οικογένεια τη δηµιουργία κέντρων στήριξης των θυµάτων Ανδρών-Πατέρων και προσωρινής φιλοξενίας αυτών ?

Αντιθέτως γίνεται πρόταση σαφώς μόνο για γυναίκες που έχει ως εξής:
"Ως προς τη  βία στην οικογένεια προβλέπεται η βελτίωση του Ν. 3500/2006 για την ενδοοικογενειακή βία και η ενίσχυση του πλαισίου αντιµετώπισης ενδοοικογενειακής βίας µε τη δηµιουργία κέντρων στήριξης των θυµάτων και προσωρινής φιλοξενίας αυτών."

4) Ως προς την μετατροπή του Οικογενειακού Δικαίου ως προς όφελος της γυναίκας σχετικά προτείνεται:
"Το Οικογενειακό ∆ίκαιο θα τροποποιηθεί, έτσι ώστε να εναρµονιστεί απολύτως µε τη Συνταγµατική Αρχή της Ισότητας των Φύλων και τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των 
γυναικών στις άνισες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες στις οποίες ζουν σήµερα οι 
περισσότερες γυναίκες. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισµένα θέµατα που θα συµπεριληφθούν 
στις προτεινόµενες διατάξεις:  
• Η επαναφορά του αµετάβλητου του επωνύµου των συζύγων. 
• Ο εκσυγχρονισµός των διατάξεων περί υιοθεσίας.  
Η διασφάλιση καταβολής της διατροφής.  
• Η ενοποίηση και επιτάχυνση του χρόνου απονοµής της  δικαιοσύνης στην εκδίκαση 
υποθέσεων Οικογενειακού ∆ικαίου. 
• Ο τρόπος απόκτησης του επωνύµου των παιδιών, ώστε να διασφαλίζεται η ισότητα 
των φύλων. 
Ζητήµατα γονικής µέριµνας στο διαζύγιο. 
• Τροποποιήσεις στο σύµφωνο συµβίωσης"

Και ΕΡΩΤΩ......

Το "προβλημα" της Γενικής Γραμματείας είναι το "επωνυμο των παιδιών, η διατροφή", και τα ζητήματα "γονικής μέριμνας".... 
ΕΝΩ σήμερα, το ξέρουν μέχρι και οι "πέτρες", 
α) Η Επιμέλεια των παιδιών δίνεται κατά 95 % απο τα Δικαστήρια στις γυναίκες-μήτερες
β) Η οικονομική κρίση και η φτώχεια χτυπάει και τους διαζευγμένους Πατέρες-Άνδρες, που επιβαρύνονται με τις επιδικασθέντες υψηλές διατροφές και στις μέρες μας τους οδηγούν σε αυτοκτονίες
γ) Οι Δικαστικές Αποφάσεις Διαζυγίων δεν εκτελούνται εις βάρος της μητέρας-γυναίκας 
δ) Οι υπέρογκες Διατροφές ΔΕΝ δηλώνονται φορολογικά από την δικαιούχο μητέρα 

5) Γιατί Δ Ε Ν γίνονται Συμβουλευτικά Κέντρα - Καταφύγια για τους Άνδρες και τους Πατέρες που είναι θύματα βίας και κακοποίησης ή και Εθνικής Γραμμής Βοήθειας ώστε και ο κακοποιημένος Άνδρας να "σπάσει την σιωπή" του ?

Αντιθέτως όμως, στο Πρόγραμμα γίνεται η εξής πρόταση:
"Η πρόληψη και αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών στη χώρα µας αποτελεί αντικείµενο του Εθνικού Προγράµµατος για την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των 
γυναικών 2009-2013 που εξαγγέλθηκε τον Νοέµβριο του 2009. Το Πρόγραµµα περιλαµβάνει 
δράσεις, όπως είναι η δηµιουργία Συµβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων στην Πρωτεύουσα 
κάθε Περιφέρειας, η λειτουργία Πανελλαδικής Τηλεφωνικής Γραµµής SOS, η διενέργεια 
εκστρατείας ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης για  την πρόληψη του φαινοµένου κ.λπ. 
(ΕΡΓΟ 3, ΕΡΓΟ 4, ΕΡΓΟ 5, ΕΡΓΟ 6).
Η ανάπτυξη  συνεργασιών  και δικτύων της ΓΓΙΦ µε την κοινωνία των πολιτών (ΜΚΟ, 
γυναικείες οργανώσεις, τοπικές πρωτοβουλίες, τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, ΜΜΕ, 
επαγγελµατικές ενώσεις και σύλλογοι κ.λπ.) ενισχύει την αποτελεσµατικότητα των δράσεων 
για την καταπολέµηση της βίας διευκολύνοντας τις κακοποιηµένες γυναίκες να «σπάσουν τη 
σιωπή» τους και να απευθυνθούν στα Συµβουλευτικά Κέντρα της ΓΓΙΦ." 

6) Στα πλαίσια της "Ισότητας" των Φύλων γιατί Δ Ε Ν χρηματοδοτούνται και δεν δημιουργούνται οργανώσεις και σύλλογοι αντίστοιχοι για τους Άνδρες και Πατέρες που έχουν αντίστοιχα προβλήματα?

Αντιθέτως στο ίδιο Πρόγραμμα αναφέρεται:
α) "Τα παραπάνω ενδεικτικά στοιχεία καταδεικνύουν την άµεση ανάγκη ανάπτυξης 
εξειδικευµένων πολιτικών ισότητας των φύλων. Το παρόν Εθνικό Πρόγραµµα περιλαµβάνει 
παρεµβάσεις µε στόχο:  
Α.  την αντιµετώπιση της ανισότητας των φύλων σε συγκεκριµένα  θεµατικά πεδία της 
δηµόσιας πολιτικής, και  
Β.  τη δηµιουργία ή ενίσχυση θεσµών, δοµών και οργάνων παραγωγής πολιτικών.  
Οι παρεµβάσεις υποστηρίζονται από συγκεκριµένα  ΕΡΓΑ, τα οποία σχεδιάστηκαν και 
εποπτεύονται από µη αµειβόµενες  Επιστηµονικές Επιτροπές µε τη συµµετοχή 
πανεπιστηµιακών, εµπειρογνωµόνων και εκπροσώπων των αρµόδιων φορέων (βλ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ «Επιστηµονικές Επιτροπές»).  
Τα Έργα χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ (ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», ΕΠ «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού», ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση») και βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις 
υλοποίησης. Για τα περισσότερα έχουν ήδη καταρτιστεί τα Τεχνικά ∆ελτία."
β) "Στο Εθνικό Πρόγραµµα περιλαµβάνεται η ενίσχυση των δράσεων των  γυναικείων, φεµινιστικών και µη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται για την ισότητα των φύλων. Στόχος είναι να αξιοποιηθεί ο πλούτος της γνώσης και της εµπειρίας των στελεχών του γυναικείου και µαζικού κινήµατος, να ενισχυθεί η διοικητική οργάνωσή τους µε ανθρώπινο δυναµικό και να αναβαθµιστεί µε αυτόν τον τρόπο η διαπραγµατευτική τους ικανότητα και ισχύς (ΕΡΓΟ 12). Παράλληλα, στην ιστοσελίδα της ΓΓΙΦ διατίθεται ειδικός χώρος για τις προτάσεις των γυναικείων οργανώσεων, ώστε να τύχουν µεγαλύτερης δηµοσιοποίησης και προβολής και να διευκολυνθεί η διαδικασία διαβούλευσης."

7) Γιατί στον Προσαρτημένο Πίνακα του Προγράμματος δεν γίνεται ΚΑΜΙΑ αναφορά με αριθμούς σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας που είναι άνδρες και πατέρες ?

Γιατί δεν γίνεται ΚΑΜΙΑ αναφορά σε παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, τα οποία έχουν υποστεί Κακοποίηση όλων των μορφών από τις γυναίκες-μητέρες ?

Γιατί δεν γίνεται αναφορά στην αύξηση των Διαζυγίων στην χώρα μας και γιατί δεν γίνεται ΚΑΜΙΑ αναφορά στην ΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ των διαζευγμένων Ανδρών-Πατέρων από την Δικαιοσύνη και την Πολιτεία ? 

Συνοψίζοντας, ένας Δημόσιος Φορέας που ιδρύθηκε πριν από 27 χρόνια, εξακολουθεί και παίρνει αποφάσεις και κάνει προτάσεις ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΕΣ και ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ σε βάρος των ανδρών και πατέρων, που ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα, μιας και οι γυναίκες απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματά τους  δεκαετίες τώρα, με την διαφορά όμως, ότι πλέον κάνουν κατάχρηση αυτών κατά των ανδρών 

Δεν έχει λάβει ούτε στο ελάχιστο υπόψη του, τις τελευταίες έρευνες και μελέτες που λένε περί Κακοποίησης των Ανδρών από γυναίκες, περί "σιωπής" της ενδοοικογενειακής βίας κατά των Μπαμπάδων και των παιδιών. 

Δεν αναφέρεται ΠΟΥΘΕΝΑ η λέξη ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ και το ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, δεν αναφέρεται ούτε στο ελάχιστο περί της ΑΝΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ των ανδρών-πατέρων απο την Δικαιοσύνη και την Πολιτεία. 

Δεν γίνεται η παραμικρή νύξη σε δημιουργία και χρηματοδότηση Κέντρων Βοήθειας και Συλλόγους για τους Κακοποιημένους Άνδρες και Πατέρες.

Τέτοια "ΙΣΟΤΗΤΑ" Των Φύλων...έχει η χώρα μας.... μια ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΕΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟ !  Η ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ


0 σχόλια:

Τα σχόλια στο blog υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μαζί μας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.