TOP NEWS

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

Έλληνας Μπαμπάς: Δεν θέλω να ανήκω στον Λαό στο Ονομα του οποίου τόσα έχω Υποστεί !!

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ - ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΓΟΝΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ


Έλληνας Μπαμπάς:  "δεν θέλω να ανήκω στον Λαό στο όνομα του οποίου τόσα έχω υποστεί"

Δεν αποδέχομαι να ανήκω στον Ελληνικό Λαό, στον τόπο του οποίου μένω και έχει δικαιοδοσία για το πρόσωπο μου, τα όργανα αυτού του Κράτους, έχουν επιβάλει συνθήκες, μετανάστη σε αποικία Ελαστανδι Γκουανταναμο, αποδέχομαι να υπερασπίζω ως μετανάστης τα ανθρώπινα δικαιώματα μου.Η αίτηση μου αποστέλλεται και στην Κυβέρνηση για να λαμβάνει μέτρα και για την προστασία μου ως μετανάστη, να με περιλάβει δε σε ιδιαίτερη υποκατηγορία των μεταναστών, που κατοικώ στον τόπο δικαιοδοσίας της, που υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Προς Πρόεδρο Αρείου Πάγου 

Λ . Αλεξάνδρας 121

11521 Αθήνα


Υπουργό Δικαιοσύνης διαφάνειας και

Ανθρωπίνων δικαιωμάτωνΑγρινιο 18-4-2013


Θέμα :Αιτηση για παροχή νομικής βοήθειας κατά τις διαταξεις του Ν3226/2004 - Ρύθμιση διαδικασίας έκδοσης αναιρετικής αποφασης . 

Με την πραξη 374/13/2-4-2013 του Εισαγγελεα Αρείου Πάγου κλήθηκα να παραστώ ως αναιρεσείων κατά της αποφασης 75/2013 Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Δυτικής Στέρεας. Η κλήση μου επιδόθηκε στις 15-4-2013 .

Την από 20-3-2013 δήλωση αναίρεσης συνέταξα ο ίδιος χωρίς την συνδρομή δικηγόρου ως είναι δικαίωμα μου, καθώς και σε όλη την διαδικασία της δίωξη μου υπεράσπισα ο ίδιος τον εαυτό μου .

Για την παράσταση ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου του Αρείου Πάγου συμφωνα με τον εσωτερικό δίκαιο προβλέπεται η παράσταση με συνήγορο υπεράσπισης, ενώ η Ελληνική Δημοκρατία έχει δεσμευτεί να σέβεται το δικαίωμα μου συμφωνα με το αρθρο 6 περιπτωση 3 εδάφιο γ της ΕΣΔΑ, όπως υπερασπίσω ο ίδιος εαυτόν ή σε περίπτωση που δεν διαθέτει τα μέσα να πληρώσει συνήγορο να μου παρασχεθεί τέτοιος δωρεάν, όταν τούτο ενδείκνυται υπό του συμφέροντος της δικαιοσύνης.

Ο ίδιος θα προσπαθήσω να είμαι παρών, αφου αυτό ενδείκνυται για το συμφερον της δικαιοσύνης, αλλα και υπεράσπιση δικαιώματος μου, πλην όμως οι ρυθμίσεις των Νόμων, που έχει θεσπίσει η Ελληνική Δημοκρατία δεν επιτρέπουν στον Δικαστή να ακουστώ χωρις την παράσταση συνηγόρου.

Για μένα είναι αποδεκτό να υποστώ τις συνεπειες και χωρις την παράσταση συνηγόρου, αφου πλέον έχω αποδεχθεί και δηλώσει ότι δεν θέλω να ανήκω στον Λαό στο όνομα του οποίου τόσα έχω υποστεί, αλλα υπερασπίζω τις θέσεις μου μόνο με βάση τις διεθνείς Συμβάσεις, που έχει υπογράψει και έχει δεσμευτεί να σέβεται η Ελληνική Δημοκρατία .

Επειδή από τις περιστάσεις και από τα όσα έχω υποστεί από όργανα του Ελληνικού Δημόσιου στο όνομα του Ελληνικού Λαού, δεν έχω να καταβάλω οιοδήποτε ποσό πολύ δε περισσότερο να καταβάλω όχι μόνο την ελάχιστη αμοιβή, αλλά τα χρηματικά ποσά που αποτελούν δημόσιο χρήμα από την διαδικασία αυτή.

Επειδή δίδεται όμως το δικαίωμα στα όργανα της Ελληνικής Δημοκρατίας να εξετάσουν να μου παρασχεθεί δωρεάν συνήγορος, όταν αυτό ενδείκνυται υπό του συμφέροντος της δικαιοσύνης και ως θέλουν τα όργανα αυτής να εκφράζουν στο όνομα του Ελληνικού Λαού, δίδω με την αιτηση μου αυτή το δικαίωμα.

Επειδή συμφωνα με το διεθνή Σύμβαση που κυρώθηκε με το νδ 53/1974 ως έχει τροποποιηθεί με το ν 2400/1996 , και στο αρθρο 6 περιπτωση 3 εδάφιο γ αναφέρεται στο συμφερον της δικαιοσύνης και για να μην υπάρχει οιαδήποτε περιπτωση για την Ελληνική Δημοκρατία ότι εξ υπαιτιότητας μου δεν εξέτασαν τα όργανα της την ακυρότητα της αποφασης αυτής ζήτησα

Α) ο Εισαγγελεας του Αρείου Πάγου ζήτησα την ασκηση αναίρεσης με αιτηση μου αριθμός πρωτοκόλλου 328/22-2-2013 Εισαγγελιας Εφετών Δυτικής Ελλάδος με την διάταξη του άρθρου 505 παράγραφος 2

Β) έκανα δήλωση αναίρεσης κατά το αρθρο 505 παράγραφος 1 ενωπιον της Γραμματέως του δικαστηρίου αριθμός καταθεσης 1/2013 αιτηση αναίρεσης Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Ελλάδος.

Για να μπορει το Δικαστηριο του Αρείου Πάγου να εξετάσει τους προβαλλόμενους λόγους ακυρότητας του τίτλου - απόφαση 75/2013 Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Ελλάδος και να μην απορρίψει αυτή ως ανυποστήρικτη , όφειλε να έχει την δυνατότητα της αυτεπάγγελτης εξουσίας εξέτασης της αποφασης για τήρηση του Νομου με τα όσα αυτή περιέχει και εφ όσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτεπάγγελτης ακύρωσης της αποφασης και βεβαιώσει ρητά για αυτό, να απορρίψει την δήλωση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη. 

Σας καταθέτω την παρούσα αιτηση για παροχή Νομικής βοηθείας με σκοπό να υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης της διαδικασίας από το δικαστηριο και εξέταση από το δικαστηριο των προβαλλόμενων λόγους από μένα κατά της 75/2013 Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδος για ακύρωση αυτής .

Σας υποβάλω τα αναγκαία δικαιολογητικά αποδεικτικά της οικονομικής κατάστασης εμπρόθεσμα 

Α. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης, προκύπτον εισόδημα 1.125,27 ?

Β. Αντίγραφο περιουσιακής κατάστασης  

Γ. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 2012

Δ. Βεβαιωση ΑΦΜ

Επισης σας καταθέτω τις από προσφυγές μου ενωπιον του διοικητικού πρωτοδικείου Αγρινιου , οι οποιες εχουν αριθμο καταθεσης 164/2012 και 165/2012 χωρις μέχρι σήμερα να εχουν προσδιορισθεί , και αφορούν

α) τον προσδιορισμο του τεκμαρτού εισοδήματος αφου το πραγματικό εισόδημα μου είναι 1.125,27 ? ενώ δεν έχω καταβάλει για να αφαιρεθούν ασφαλιστικές εισφορές.

β) Την επιβολή τέλους επιτηδεύματος όταν με πραξεις των οργάνων της Ελληνικής Δημοκρατίας , εχουν επέμβει και στραφεί κατά της ασκηση της δραστηριότητας μου και του επαγγέλματος μου μετά από καθ υπέρβαση του δικαιώματος σε αναγκαστική εκτέλεση των οργάνων του Δημόσιου πλειστηριασμό μεριδίου ακίνητου μου και στέρηση εργαλείων και εμπορευμάτων και μέχρι σήμερα δεν έχει αποκατασταθεί η έννομη τάξη. Στον πλειστηριασμό του μεριδίου ακινήτου μου κύριος κατέστη ο μετέχων ως δημοσιο πρόσωπο στην διαδικασία της κατάσχεσης και του πλειστηριασμού αντίδικος Δικηγόρος και εδώ μηνυτής Π. Π., συντάσσοντας επιταγές προς πληρωμή, που οφείλει να κριθούν για την πλαστότητα τους και να κηρυχθούν πλαστές.

Επειδή με τα όσα εχουν επιβληθεί από τα όργανα του Κράτους, ο ίδιος θεωρώ πλέον τον εαυτό μου ως μετανάστη σε αποικία Ελαστανδι Γκουανταναμο, αναγνωρίζω δε την δικαιοδοσια των οργάνων της Ελληνικής Δημοκρατίας για το πρόσωπο μου, αφου μένω στον τοπο αυτό έχοντας νόμιμη διαμονή που είναι εντος Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεκδικώ τα δικαίωμα μου με βάση τις διεθνείς συμβάσεις, που υπερισχύουν του Συντάγματος και των εσωτερικών Νόμων.

Το αντικείμενο της δίκης στο ακυρωτικό Δικαστήριο του Αρείου Πάγου είναι η ακύρωση της αποφασης 75/2013 Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων σε καταδίκη φυλάκισης ενός έτους και στα δικαστικά έξοδα 600 ?, για ψευδη καταμήνυση του δικηγόρου Π. Π., όταν οι διαταξεις των εισαγγελικών αρχών που εξέτασαν έγκληση μου δεν μου επέβαλαν δικαστικά έξοδα λόγω δόλου .

Στον πρώτο λόγο αναίρεσης αναφέρομαι στην κακη σύνθεση του δικαστηρίου αρθρο 171 Κώδικα Πολιτικής Δικονομία . 

Το δικαστήριο απέρριψε δήλωση αποχής δικαστικού λειτουργού και οφείλει να κριθεί αν οι λόγοι που προβλήθηκαν κάλυπταν την συγκεκριμένη υπόθεση. Όταν προτάθηκε στην ακροαματικής διαδικασία ο ισχυρισμός από τον μάρτυρα κατηγορίας, ότι ο ίδιος υποστηρίζω ότι ο εν λόγω δικαστικός λειτουργός κατάρτισε την απόφαση 383/2001 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινιου, που πρέπει να κριθεί για την πλαστότητα της, ο ίδιος δεν κατέβηκε από την έδρα, άλλα συνέχισε να μετέχει στην σύνθεση του δικαστηρίου χωρίς να εξεταστεί την πλαστότητα αυτή.

Ο δεύτερος λόγος αναίρεσης αναφέρεται στην καταγραφή των πρακτικών με φωνοληψία που αιτήθηκα με γραπτό αίτημα μου και ενώ προβλέπεται από το αρθρο 142 παράγραφος 1 η καταγραφή με φωνοληψία, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι δεν προβλέπεται από το Νόμο βεβαιώνοντας αναληθώς, αντίθετα από αυτό που προβλέπει ο Νόμος.

Από τα όσα περιέχει η ως άνω απόφαση προσβάλω αυτή ως πλαστή , αλλα και από τις αντιφάσεις και αοριστίες καθίσταται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος αυτής .

Στην διαδικασία του δικαστηρίου πρόσβαλα έγγραφα που συνέταξε ο δικηγόρος Π. Π. ως πλαστά ήτοι τις επιταγές προς πληρωμή από 25-2-2002, 6-12-2002, 5-3-2003. Μάλιστα επειδή ο πρόεδρος του δικάζοντος δικαστηρίου δεν είδε τίποτα το παράξενο στην από 5-3-2003 επιταγή, περιέλαβα αντίγραφο της στην αιτηση αναίρεσης, όπου θα μπορούσε να είναι και οιοδήποτε ακαθαρσίας φωτοτυπία και να γινει δεκτός ως τίτλος του Ελληνικού Δημοσίου Στο όνομα του Ελληνικού Λαού. Μετά από αυτό εκτίμησα την διαδικασία ως συνέχεια της λεηλασίας του εκπλειστηριάσματος και μένει να δω μέχρι που φτάνουν τα όργανα της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Για την τροποποίηση του Νομου για ηχογράφηση πρακτικών στην δίκη, εκτιμώ ότι ειχα κάποια συμβολή, αφου μετά από 24-8-2010 αναφορά μου στην Κυβέρνηση, περί τις 3-4 ημέρες μετά, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε δημόσια ότι η καταγραφή των πρακτικών στα δικαστήρια θα γίνεται με ψηφιακά μέσα. 

Στην αναφορά μου αυτή κατέγραψα όσα συνέβησαν στις 18-6-2010 και 30-6-2010 ενωπιον δικαστηρίων της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορούσα να τα υποστηρίξω παρά μόνο να τα διηγηθώ ως περιστατικά που συνέβησαν στην αποικία Ελαστανδι Γκουανταναμο. Οι δίκες αυτές ήταν διώξεις συναφείς με την παρούσα και συμπληρωματικές. Βέβαια σχηματίσθηκε δικογραφία από την διαβίβαση αυτής από τον Υπουργό στον Εισαγγελέα  Την εξέτασε πρόσωπο του οποίου πραξεις περιγράφονταν, ωστόσο εξέτασε τις πραξεις του και δεν κρίθηκε τίποτα το επιλήψιμο από κανένα παρά την προσφυγή μου. Την εκδοθείσα διάταξη, εκτιμώ ότι δεν την διαβιβάσανε και στον Υπουργό Δικαιοσύνης ο οποίος ζήτησε την εξέταση της αναφορας μου από τον αρμόδιο Εισαγγελεα.

Με τον τρίτο λόγο αναίρεσης για την πολιτική αγωγη δεν απάντησε σε έγγραφο αιτημα μου για την έγκριση της νομιμότητας παράσταση του συνηγόρου πολιτικής αγωγής Φ. Σ. στο δικαστηριο στις 21-3-2013, χωρις να αποφανθεί για την πλαστότητα και να κηρύξει αυτή, της από 24-3-2003 εφεσης κατά της αποφασης 7/2003 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αγρινιου και ενωπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Αγρινιου, που κατάρτισε και κατέθεσε χωρις πληρεξούσιο και χωρις την καταβολη παρακράτησης φόρου και ασφαλιστικών εισφορών χρηματων δημόσιου συμφέροντος.

Με τον τέταρτο λόγο αναίρεσης αναφέρομαι στο ότι το δικαστήριο με την απόφαση του δεν απάντησε σε έγγραφο αιτημα μου σχετικά με τη κατάθεση του μάρτυρα κατηγορίας μετά όρκου .

Με τον πέμπτο λόγο αναίρεσης αναφέρομαι στην παράλειψη του δικαστηρίου της καταγραφής και της απάντησης ακυροτήτων που προβλήθηκαν ενωπιον του, που αποδεικνύουν ότι μετά τον πλειστηριασμό του μεριδίου ακίνητου μου καθ υπέρβαση της δικαιοδοσίας των οργάνων του Ελληνικού Δημόσιου και της λεηλασίας της περιουσίας του προσώπου μου, πραξεις, κατά την εκτίμηση μου οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, που καλύπτει το Ελληνικο Δημοσιο και τα όργανα αυτου, αλλα και την απόκτηση αυτου από το δημοσιο πρόσωπο κατά τον πλειστηριασμό, που δεν είχε δικαίωμα να αγοράσει αρθρο 533 ΑΚ. Οι ακυρότητες οφείλει να κριθούν και ως πραξεις για την εξαπάτηση αρχών και δικαστηρίων για την διωξη μου που εξετάζεται. Αφου για τις κατατεθείσες εγκλήσεις μου ασκούσαν διώξεις για άλλη πραξη από την καταγγελλόμενη και αθώωναν τα δικαστήρια και εξ αυτου ασκούσαν διώξεις για όσες πραξεις περιέγραφα ως αξιόποινες καθώς ανέφερα και εγκαλούσα . 

Επειδή είναι δικαίωμα μου να προσβάλω και οποιοδήποτε έγγραφο ως πλαστό και ενωπιον του Αρείου Πάγου, προσβάλω ως πλαστό το δημοσιο έγγραφο που περιλήφθηκε με το κύρος της αποφασης 320/2012 Ειρηνοδικείου Αγρινιου σχετικό με τις πραξεις του μάρτυρα κατηγορίας, με τους λόγους που προβλήθηκαν ενωπιον του δικαστηρίου και δεν προκύπτει από τα πρακτικά της υπόθεσης, ενώ προκυπτει από τα έγγραφα που κατεθεσα και περιλήφθηκαν στην απόφαση. Επισης πρόσβαλα για πλαστότητα και ζήτησα την κήρυξη ως πλαστών των επιταγών προς πληρωμή που σύνταξε ο δικηγόρος Π. Π., για να προκυπτει μη επιτρεπόμενη είσπραξη χρηματων από τον μάρτυρα κατηγορίας, αφου δεν μπορούσε να καταρτίσει αυτές και να εισπράξει αμοιβή δημοσιο πρόσωπο με βάση την εκκαθαρισμένη αξία του τίτλου ήτοι επιταγής προς πληρωμή με ημερομηνία 25-2-2002, ενώ ο εκτελεστός τίτλος εάν ήθελε θεωρηθει με άξια ήταν υπερκαλυμμένος αν και ανταποκρίθηκα στην αξίωση καταβάλλοντας στο ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων έδωσε εντολή για κατάσχεση και εισέπραξε αμοιβές, για την εντολή κατάσχεση και συνέχισης προγράμματος πλειστηριασμού , επιταγή προς πληρωμή με ημερομηνία 6-12-2002 βεβαιώνοντας αναληθώς ότι έχει στα χέρια του τίτλο εκτελεστό ενώ αυτός ήταν κατατεθειμένος στην υπάλληλο του πλειστηριασμού και αφου μετείχε αντικανονικά αγόρασε στον πλειστηριασμό το μερίδιο ακινήτου αφου ως δημοσιο πρόσωπο αυτου δεν επιτρέπεται να αγοράσει από το Νόμο, μετά τον πλειστηριασμό συνέταξε την από 5-3-2003 επιταγή προς πληρωμή επικαλούμενος τον τίτλο εκτελεστό και βεβαιώνοντας αναληθώς ότι έχει στα χέρια του τίτλο εκτελεστό έθεσε την επιταγή κάτω από φωτοτυπία του εκτελεστηριου τύπου ως περιλαμβάνεται στην δήλωση αναίρεσης .

Την από 5-3-2003 επιταγή πληρωμή ο πρόεδρος του δικαστηρίου την βρήκε εντάξει, δεν απευθύνθηκα στο δικαστήριο αφού μετείχε δικαστής που είχε δηλώσει αποχή η οποία απορρίφθηκε, αφού εκτίμησα την κατάσταση ως συνέχεια της μετά τον πλειστηριασμό λεηλασία, η οποία συνεχίσθηκε και ενώπιον του δικαστηρίου.

Με τον έκτο λόγο αναίρεσης αναφέρομαι στην επιβολή υποχρέωσης δικαστικών εξόδων χωρίς να έχουν τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις για την κήρυξη της ενοχής μου και της καταδίκης μου στα δικαστικά έξοδα ποσού 600,00 ? που είναι συνέχεια της λεηλασίας.

Με την διαδικασία του πλειστηριασμού, που ακολούθησε η Δημοκρατία της Ελληνικής Δημοκρατίας μπορεί να εκπαιδεύει γενίτσαρους, με όργανα της και να διαμορφώνει χαρακτήρες, που να μην ασκούν το δικαίωμα τους, όταν τους αδικεί ο κρατικός λειτουργός σε ένα πελατειακό σύστημα, γι αυτό με τις διώξεις μου και καταδίκες μου εκτιμώ ότι συνέβαλαν την υποταγή των γενίτσαρων σε αυτούς πέραν των ευθυνών τους. 

Με τον από 26-2-2003 δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό που δεν τηρεί καμία προϋπόθεση του Νόμου και την αφαίρεση χρημάτων από το εκπλειστηρίασμα στο όνομα ανήλικων τέκνων, έχουν βάλει την ταμπέλα του κλεπταποδόχου σε αυτά και με όσα συμβαίνουν τα πιέζει ( να είναι θρασίμια και γενίτσαροι , πειθήνια όργανα ) αλλά και να αποδεχθούν να είναι στο περιθώριο, να αποδεχτούν να είναι ουσία κλεπταποδόχοι εκπαιδευμένοι από τα όργανα της και για τον λόγο αυτό έχουν καταβάλει προσπάθεια να αφανίσουν τον φυσικό τους πατέρα και στα πλαίσια αυτά είναι και η καταδίκη μου με την αναιρεσιβαλομενη για την παρασιώπηση των πράξεων λειτουργών που μετέχουν στα όργανα της. 

Τα όργανα της Ελληνικής Δημοκρατίας μέχρι σήμερα καλύπτουν οργανωμένο οικονομικό έγκλημα σε βάρος του προσώπου μου και χρησιμοποιούν της ποινική διαδικασία για εκφοβισμό μου και την αφάνισή μου, επέβαλαν και την δίωξη και καταδίκη μου με την ως άνω αναιρεσιβαλλομενη απόφαση.

Δεν αποδέχομαι να ανήκω στον Ελληνικό Λαό, στον τόπο του οποίου μένω και έχει δικαιοδοσία για το πρόσωπο μου, τα όργανα αυτού του Κράτους, έχουν επιβάλει συνθήκες, μετανάστη σε αποικία Ελαστανδι Γκουανταναμο, αποδέχομαι να υπερασπίζω ως μετανάστης τα ανθρώπινα δικαιώματα μου.

Υποβάλω το αίτημα μου ηλεκτρονικά και ζητώ όλα τα στοιχεία να αντληθούν ηλεκτρονική μορφή , αφού το Ελληνικό Δημόσιο έχει την υποδομή αυτή ( θα υποβάλω και έντυπα αυτά ).

Η αίτηση μου αποστέλλεται και στην Κυβέρνηση για να λαμβάνει μέτρα και για την προστασία μου ως μετανάστη, να με περιλάβει δε σε ιδιαίτερη υποκατηγορία των μεταναστών, που κατοικώ στον τόπο δικαιοδοσίας της, που υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ζητώ να κάνετε δεκτό το αίτημα μου για το ορισμό συνηγόρου υπεράσπισης 3 εδάφιο γ της ΕΣΔΑ, γιατί εκτιμώ ότι ενδείκνυται υπό του συμφέροντος της δικαιοσύνης, για να δω μέχρι που μπορούν να φτάσουν τα όργανα της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

Με τιμή

Σεραφείμ Τομαράς

0 σχόλια:

Τα σχόλια στο blog υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μαζί μας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.